Photo: Pablo Burgos

SVEISING AV RØRLEDNINGER OG TILHØRENDE PROSESSANLEG

Sertifiserte sveisere etter gjeldende nasjonale og internasjonale krav og standarder. 

  •  API

  • ASME

  • NORSOK

  • DNV GL

 SVEISEMETODER OG MATERIALTYPER

  • SMAW

  • GMAW

  • GTAW

MATERIALTYPER:

 Fe – 316L – S duplex – 6Mo – Ti – CuNi