Prosjektingeniører , Spesialiserte teknikere. 

• Overvåking av NDT & Sveise aktiviteter 

• Gjennomføre inspeksjon og verifikasjon Plan. 

For å sikre at tjenester som leveres av samarbeidspartner møter virksomhetens plikt kreves det en effektiv tredjepart prosess.

jqs-supplier-logo-stamp
  • KVALITETSSIKRING QA/QC

  • TREDJEPARTS EVALUERING / VERIFISERING

  • STÅL / RØR / MEKANISK

  • BOLTETREKKING

  • SVEISING OG SKJØTE

  • IKKE DESTRUKTIV PRØVING (NDT)

  • EKSTERN INTERN INSPEKSJON

  • OVERFLATEBEHANDLING INSPEKSJON